1. Sayı (Mart 2022) AKP’nin uyguladığı muhafazakâr politikalar etrafında şekillenen “makbul kadın” algısına karşı kadınlar; kazanılmış haklarını korumak ve daha fazlasını elde etmek için sokaklar başta olmak üzere bulundukları her alanda dayanışmanın ve isyanın sesini yükselttiler; “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim”...
1. Sayı (Mart 2022) 2023 seçimleri Türkiye yakın tarihinin en önemli kavşaklarından biri olacak. İktidar blokunun 2015’ten bu yana süregiden faşizmi kurumsallaştırma saldırısını geri püskürtmenin siyasal koşulları olgunlaşıyor. İktidarla toplumun demokratik direnişi arasındaki güç mücadelesi 2021 ortalarından başlayarak stratejik denge...
1. Sayı (Mart 2022) Tarihin akışının hızlandığı bir döneme giriyoruz. Çelişkiler keskinleşiyor, söylemler sertleşiyor, baskılar şiddetleniyor, daha önce “o kadarı da olmaz” denilenler oluyor/yapılıyor. İşsizlik, yoksulluk, giderek sefalet koşullarında yaşamaya zorlanan emekçi ve ezilen kitleler, son zamların görülmemiş derecedeki ağır...
1. Sayı (Mart 2022) Dünya kapitalizmi artık kendisini palyatif tedbirlerle ayakta tutuyor ve krizin şiddetlendirdiği pazar paylaşımı, rekabeti soğuk savaştan sıcak savaşlara doğru tırmandırıyor. Dünya kapitalizminin artık tek umudu, ne zaman gerçekleşeceği ve hangi faturaları getireceği tam olarak bilinemeyen dördüncü...
1. Sayı (Mart 2022) 2008’deki küresel finansal kriz, etkilerini devam ettirirken 2020’deki COVİD–19 krizi ile birleşerek neo-liberalizmin tam iflasına tanıklık etmemize olanak sağladı. Bu iflasın küresel ölçekte işçi sınıfı mücadelesi lehine siyasal sonuçlara yol açtığını söylemek mümkün olmasa da, kapitalizmin...
1. Sayı (Mart 2022) AKP, 20 yıl gibi oldukça uzun bir süredir iktidarda. Gittikçe artan bir şiddette baskıcı ve totaliter bir rejimi inşa etmeye çalışıyor. Ama günümüzde, 1930'lar CHP'sine benzer bir hegemonyayı kurmak o dönemki kadar kolay olmuyor. Seçimlerle rıza...
1. Sayı (Mart 2022) 1970’lerin ortalarında küresel çapta ortaya çıkan ekonomik krizden çıkış yolu olarak neo-liberal politikaları uygulamaya başlayan burjuvazi, bu yolla hem düşen kâr oranlarını kısmen artırma hem de işçi sınıfını atomize etme fırsatını ele geçirmiş oldu. Bunu ise...
1. Sayı (Mart 2022) Kapitalizm krizde. Küresel bir kriz bu. Üstelik yalnızca ekonomik bir kriz olmadığını söylemek sıra dışı bir değerlendirme değil. Krizin şiddeti, sosyal ve politik boyutlarıyla da görünürlüğe sahip. Kapitalistlerin kriz karşısında uyguladıkları politikalar, emekçilerin kazanılmış haklarının sistemli...