Kurumsallaşan mevcudiyeti ile hayatın her alanına sızan faşizm makbul kimlikler inşa etmeye çalışmakta ve bu makbul kimliğin inşası sağ popülist vurgularla mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte eğer bir kimlik makbul değilse yok etmek üzerine pratikler de beraberinde gelişmektedir. Makbul olmayan kimliklerin başında gelenlerden biri,...