Yaklaşık çeyrek asırdır süren ve son on yılda ivmelenen mevcut sermaye rejiminin faşizme dönüşüm süreci, gerek devletin gerekse toplumun yeniden yapılandırılması vb. boyutlarıyla sürerken; toplumsal taraflar bir yandan da 2023 seçimlerine hazırlanıyor. Burjuva muhalefet 6’lı masa etrafında toplanmış, devri-sabık yaratmadan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme”...
1. Sayı (Mart 2022) AKP, 20 yıl gibi oldukça uzun bir süredir iktidarda. Gittikçe artan bir şiddette baskıcı ve totaliter bir rejimi inşa etmeye çalışıyor. Ama günümüzde, 1930'lar CHP'sine benzer bir hegemonyayı kurmak o dönemki kadar kolay olmuyor. Seçimlerle rıza...
1. Sayı (Mart 2022) 1970’lerin ortalarında küresel çapta ortaya çıkan ekonomik krizden çıkış yolu olarak neo-liberal politikaları uygulamaya başlayan burjuvazi, bu yolla hem düşen kâr oranlarını kısmen artırma hem de işçi sınıfını atomize etme fırsatını ele geçirmiş oldu. Bunu ise...
1. Sayı (Mart 2022) Kapitalizm krizde. Küresel bir kriz bu. Üstelik yalnızca ekonomik bir kriz olmadığını söylemek sıra dışı bir değerlendirme değil. Krizin şiddeti, sosyal ve politik boyutlarıyla da görünürlüğe sahip. Kapitalistlerin kriz karşısında uyguladıkları politikalar, emekçilerin kazanılmış haklarının sistemli...