2. Sayı (Mayıs 2022) HDP’nin varlığı ve savunduğu Üçüncü Yol ve anti-faşist cephe politikaları, tek adam rejiminin varlığını tahkim etmesinin önündeki en önemli engeli oluşturuyor. O nedenle HDP kapatılarak faşist rejimin tahkimatı için “yol temizliği” yapılmak isteniyor. AKP, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”...
2. Sayı (Mayıs 2022) AKP’nin sınıfsal temelini oluşturan sermaye, bezirganlıkla post-modern burjuvalığı harmanlamaktadır. AKP’nin zihin yapısı da bu maddi temeller üzerinde şekilleniyor. Keza AKP’nin dış politikası da… Türkiye’nin, bugün savaşmakta olan Ukrayna ve Rusya’nın her ikisi ile de, farklı düzeylerde ve...
1. Sayı (Mart 2022) 2023 seçimleri Türkiye yakın tarihinin en önemli kavşaklarından biri olacak. İktidar blokunun 2015’ten bu yana süregiden faşizmi kurumsallaştırma saldırısını geri püskürtmenin siyasal koşulları olgunlaşıyor. İktidarla toplumun demokratik direnişi arasındaki güç mücadelesi 2021 ortalarından başlayarak stratejik denge...
1. Sayı (Mart 2022) Tarihin akışının hızlandığı bir döneme giriyoruz. Çelişkiler keskinleşiyor, söylemler sertleşiyor, baskılar şiddetleniyor, daha önce “o kadarı da olmaz” denilenler oluyor/yapılıyor. İşsizlik, yoksulluk, giderek sefalet koşullarında yaşamaya zorlanan emekçi ve ezilen kitleler, son zamların görülmemiş derecedeki ağır...
1. Sayı (Mart 2022) Dünya kapitalizmi artık kendisini palyatif tedbirlerle ayakta tutuyor ve krizin şiddetlendirdiği pazar paylaşımı, rekabeti soğuk savaştan sıcak savaşlara doğru tırmandırıyor. Dünya kapitalizminin artık tek umudu, ne zaman gerçekleşeceği ve hangi faturaları getireceği tam olarak bilinemeyen dördüncü...
1. Sayı (Mart 2022) 2008’deki küresel finansal kriz, etkilerini devam ettirirken 2020’deki COVİD–19 krizi ile birleşerek neo-liberalizmin tam iflasına tanıklık etmemize olanak sağladı. Bu iflasın küresel ölçekte işçi sınıfı mücadelesi lehine siyasal sonuçlara yol açtığını söylemek mümkün olmasa da, kapitalizmin...