Ülke boylu boyunca seçim sürecinin içine girmiş durumda. Her an bir seçim tarihi önümüze düşebilir. Eğer önümüzdeki günler ya da aylarda rejim sahipleri başka bir kurgu peşinde değiller ve sandık dışı yollarla rıza üretmek gibi bir yola girmeyeceklerse, en geç 2023’ün Nisan...
1950’de çok partili siyasal hayatın başlamasından itibaren, daha ilk seçimde Demokrat Parti’nin bayrak yaptığı “Yeter söz milletindir” sloganında billurlaşan “milli irade” vurgusu Türkiye’de ekseri sağ siyasetin kurucu ekseni olmayı sürdürüyor. AKP’nin iktidarını inşa ettiği siyasal mühimmat içinde ise vazgeçilmez, stratejik önemde bir...
NATO’nun Madrid toplantısı Türkiye tarihi bir seçimin sathı mailine girerken AKP-MHP faşist koalisyonunun topluma sunacağı hiçbir vaat kalmamış bulunuyor. Ekonomik bunalımın toplumsal krizleri katmerlendirdiği atmosferde, Erdoğan, iktidarını koruyabilmek için savaş planlarını yeniden harekete geçirmeye çalışıyor. Ukrayna Savaşı’nın gölgesinde uluslararası krizlerden istifade etmeye çalışması da...
Devrim stratejisi bağlamındaki tartışmaların en önemli alt başlıklarından biri de kuşkusuz ittifak siyaseti olagelmiştir. Siyasal ile toplumsal devrim arasında ardışık bir ilişki öngören yaklaşımın terki, dev proleterleşme dalgası ile ara sınıfların nispi öneminin azalması, işçi sınıfının kendi içinde artan ölçüde heterojenleşmesi, ittifaklar...
Kurumsallaşan mevcudiyeti ile hayatın her alanına sızan faşizm makbul kimlikler inşa etmeye çalışmakta ve bu makbul kimliğin inşası sağ popülist vurgularla mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte eğer bir kimlik makbul değilse yok etmek üzerine pratikler de beraberinde gelişmektedir. Makbul olmayan kimliklerin başında gelenlerden biri,...
Kapitalizmin yapısal bir krizde olduğu günümüzde, dünyanın pek çok ülkesinde patriyarkadan, tekçilik, dincilik ve ırkçılıktan beslenen iktidarlar, faşist politikalarla toplumun tümüne savaş açarken, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini bastırarak, emek, beden ve cinselliklerine el koyarak, cinsiyetçi baskıyı artırmaktalar. Ülkemizde de benzer politikaları sürdüren,...
Rusya Ukrayna’nın beşte birini işgal etmiş durumda. Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberaller koalisyon hükümeti 2. Dünya savaşından bu yana en yüksek askeri bütçeyi onayladı. Japonya İkinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından uluslararası anlaşmalarla da kısıtlanan silahlanma harcamalarının önündeki yasal engelleri kaldırdı. İsviçre dış...
Yaklaşık çeyrek asırdır süren ve son on yılda ivmelenen mevcut sermaye rejiminin faşizme dönüşüm süreci, gerek devletin gerekse toplumun yeniden yapılandırılması vb. boyutlarıyla sürerken; toplumsal taraflar bir yandan da 2023 seçimlerine hazırlanıyor. Burjuva muhalefet 6’lı masa etrafında toplanmış, devri-sabık yaratmadan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme”...
Bizzat kendisi de demokrasi ittifakı çabalarının başarılı bir adımı olan HDP; 5. kongresinde bir kez daha “Demokrasi İttifakı”nı temel yöneliş olarak ilan etti. Demokrasi güçleri arasında ortaklığı büyütmek için, çeşitli zamanlarda ama özellikle 2016 sonrası ağır faşist saldırılara karşı farklı isimlerde kimi...
Geri dönüşü olmayan sınıfsal ve gezegensel felaketler, medeniyetin çöküşünü ve insanlık için mutlak bir felaketi heceliyor. Kapitalizmin motoru ve aynı zamanda amacı sonsuz, katlanarak artan sermaye birikimi olduğu için bu sistem ancak yok etme yolunda ilerleyebilir. Böyle bir sonuçtan kaçınmak için dünyanın şu andaki yönelimi göz önüne alındığında, “sürdürülemez” kapitalist sistemi değiştiripolağan seyri...