2. Sayı (Mayıs 2022) Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; TBMM Adalet Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Bu satırları yazdığımız sıralarda henüz Meclis...
2. Sayı (Mayıs 2022) Kategorik olarak “kadın yoksulluğu” kavramsallaştırmasını yerleşik kılmak ve anlamlandırmak için yoksulluğun kadın halinden ötesine feminist bir bakış ve açılım gerekir. Kapitalist üretim ve bölüşüm rejiminde işçi sınıfının bir bütün olarak sömürülmesi; kapitalistler arası rekabet, krizler, emperyalist...
1. Sayı (Mart 2022) AKP’nin uyguladığı muhafazakâr politikalar etrafında şekillenen “makbul kadın” algısına karşı kadınlar; kazanılmış haklarını korumak ve daha fazlasını elde etmek için sokaklar başta olmak üzere bulundukları her alanda dayanışmanın ve isyanın sesini yükselttiler; “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim”...
Kapitalizmin yapısal bir krizde olduğu günümüzde, dünyanın pek çok ülkesinde patriyarkadan, tekçilik, dincilik ve ırkçılıktan beslenen iktidarlar, faşist politikalarla toplumun tümüne savaş açarken, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini bastırarak, emek, beden ve cinselliklerine el koyarak, cinsiyetçi baskıyı artırmaktalar. Ülkemizde de benzer politikaları sürdüren,...
1. Sayı (Mart 2022) Kapitalizm krizde. Küresel bir kriz bu. Üstelik yalnızca ekonomik bir kriz olmadığını söylemek sıra dışı bir değerlendirme değil. Krizin şiddeti, sosyal ve politik boyutlarıyla da görünürlüğe sahip. Kapitalistlerin kriz karşısında uyguladıkları politikalar, emekçilerin kazanılmış haklarının sistemli...