Yaklaşık çeyrek asırdır süren ve son on yılda ivmelenen mevcut sermaye rejiminin faşizme dönüşüm süreci, gerek devletin gerekse toplumun yeniden yapılandırılması vb. boyutlarıyla sürerken; toplumsal taraflar bir yandan da 2023 seçimlerine hazırlanıyor. Burjuva muhalefet 6’lı masa etrafında toplanmış, devri-sabık yaratmadan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme”...
2. Sayı (Mayıs 2022) AKP ne yaparsa yapsın, Gezi Direnişi Türkiye’de eşitlik ve özgürlük mücadelesi tarihinde önemli bir yer tutmaya devam edecek. Gezi Direnişine verilen mahkûmiyet kararını ise hep birlikte bozacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız. Gezi Direnişi AKP’nin dünya kamuoyundaki ‘demokrat’ imajını...
1. Sayı (Mart 2022) Siyasal olan ile dini olanın ilişkisinin nasıl kurulacağı, kurulması gerektiği; siyasal İslam ile resmi laiklik savunusu arasındaki gerilim hattından akan ve neredeyse yüz yıldır çözülemeyen bir sorun olarak orta yerde duruyor. Erken Cumhuriyet döneminin katı, denetleyici...