2. Sayı (Mayıs 2022) AKP ne yaparsa yapsın, Gezi Direnişi Türkiye’de eşitlik ve özgürlük mücadelesi tarihinde önemli bir yer tutmaya devam edecek. Gezi Direnişine verilen mahkûmiyet kararını ise hep birlikte bozacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız. Gezi Direnişi AKP’nin dünya kamuoyundaki ‘demokrat’ imajını...
2. Sayı (Mayıs 2022) Gezi İsyanı'nın üzerinden 9 yıl geçti. Gezi ezilenlerin umudu, tiranların korkusu olmaya devam ediyor. Faşist tiranlar bir mahkeme tertipleyip Gezi'yi mahkûm etmeye kalkıştılar. Dostlarımıza, yoldaşlarımıza onlarca yıl ceza kestiler. Onları tutsak aldılar. Devrimcilerin ve demokratların tepkisi...
2. Sayı (Mayıs 2022) İkinci ayını dolduran Rusya-Ukrayna savaşını emperyalist kutuplar arası paylaşım ve hegemonya mücadelesinin penceresinin sınırlarından değerlendirmek süreci doğru analiz edebilmek için eksik kalacaktır. Tablonun tamamını anlamak, bu savaş ve bağlamları karşısında nasıl konumlanacağımızı doğru tespit edebilmek için...
2. Sayı (Mayıs 2022) HDP’nin varlığı ve savunduğu Üçüncü Yol ve anti-faşist cephe politikaları, tek adam rejiminin varlığını tahkim etmesinin önündeki en önemli engeli oluşturuyor. O nedenle HDP kapatılarak faşist rejimin tahkimatı için “yol temizliği” yapılmak isteniyor. AKP, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”...
2. Sayı (Mayıs 2022) Spordan sanata birçok alanda Rusya vatandaşları ve Rus kuruluşlar büyük bir dışlanmaya maruz bırakıldı. Rus klasiklerin dahi yasaklanabileceği boyuttaki bir düşmanlığın barış talebine hizmet edemeyeceği çok açıktır. 21. Yüzyıl küresel hegemonya mücadelesinin, rekabetin ve bunun yarattığı paylaşım...
2. Sayı (Mayıs 2022) Covid-19 pandemisi her yönüyle gündemimizi belirlemeye başladı. Pandemi kapitalistleşen sağlık hizmetleri ve tıp endüstrisini de gözler önüne serdi. Pandemiyi önleyemeyen ve kontrol altına alamayan sermayenin temellüğündeki toplumsal düzen, pandemiyi fırsata çevirmeyi ihmal etmedi. Pandemi kontrolünde ciddi...
2. Sayı (Mayıs 2022) AKP’nin sınıfsal temelini oluşturan sermaye, bezirganlıkla post-modern burjuvalığı harmanlamaktadır. AKP’nin zihin yapısı da bu maddi temeller üzerinde şekilleniyor. Keza AKP’nin dış politikası da… Türkiye’nin, bugün savaşmakta olan Ukrayna ve Rusya’nın her ikisi ile de, farklı düzeylerde ve...
2. Sayı (Mayıs 2022) Emperyalistler arasındaki yeni çatışma süreci tüm dünya halklarını etkileyen bir dönemin de başlangıcıdır. Bir tarafta ABD ve AB’nin, NATO’yu genişletmek; IMF’nin Ukrayna’ya diz çöktürmek, neoliberal politikalarını uygulatmak ve Rusya’yı köşeye sıkıştırmak için yaptığı hamleleri görüyoruz. Diğer...
2. Sayı (Mayıs 2022) Kategorik olarak “kadın yoksulluğu” kavramsallaştırmasını yerleşik kılmak ve anlamlandırmak için yoksulluğun kadın halinden ötesine feminist bir bakış ve açılım gerekir. Kapitalist üretim ve bölüşüm rejiminde işçi sınıfının bir bütün olarak sömürülmesi; kapitalistler arası rekabet, krizler, emperyalist...
2. Sayı (Mayıs 2022) Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; TBMM Adalet Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Bu satırları yazdığımız sıralarda henüz Meclis...